Piktogram v obilí pri Poltári.

Vznikol pravdepodobne v pondelok 22.6.2009. Náš člen, Miroslav Karlík z Trnavy sa o ňom dozvedel v stredu 24.06.2009 a hneď vo štvrtok dokonca za účasti TV JOJ prešetril na mieste. Piktogram sa nachádzal na poli neďaleko obce České Brezovo pri Poltári. Pozostával z jedného hlavného kruhu o priemere 20 metrov, v ňom menší 10 metrový z ktorého vychádzali 4 ramená dlhé 4,6 metra. Na konci spodného ramena trojuholník, na bočných ramenách kruhy priemeru 3,6 a 2,7 metra. Horné rameno končilo vo veľkom 10 metrovom kruhu v ktorom bola 5cípa hviezda. Trojuholník mal základňu 8,4 metra a ramená 6,6 metra. Náčrt rukou Vám umožní lepšiu predstavu o tvare celého piktogramu. Rovnako Vám prinášame fotografie ktorých autorom je náš člen Miroslav Karlík, ktorému týmto ďakujeme za povolenie ich zverejniť na našej stránke.

 

klikni pre vecsie zobrazenie

 

klikni pre vecsie zobrazenie

Merala sa rádioaktivita no nebola nameraná ani zvýšená ani znížená oproti prirodzenej úrovne pozadia. Piktogram však vykazoval magnetickú anomáliu, odchyľoval smer na sever o 15 – 20 stupňov. Meranie bioenergie pomocou virguľe ktoré vykonal pán Karlík tiež ukazovalo výraznú aktivitu. Keďže neboli nájdené stopy po mechanických pomôckach a obrazec vykazoval spomínané abnormality záver pána Karlíka piktogram je pravdepodobne pravý.

WUMa.

 


This page is copyright (c) 1996-2009
www.aufob.org