Piktogram Tlmače – Lipník 2009.

 

Začalo to e-mailom zo dňa 10.07.2009 tohto znenia :

Bývam v meste Tlmače-Lipník a keď som sa ráno pozrela z okna spozorovala som na poli ktoré je obďaleč zvláštne kruhy. Keď sa ide po hlavnej ceste na Lipník tak sa pod kopcom odbočí do prava a už je hneď aj to pole po pravej strane. Bývame na siedmom poschodí a preto mame dobrý výhľad na toto pole.

         Xiny32.

        

Vybrali sme sa tam hneď nasledujúci deň teda v sobotu 11.07.2009 spolu s členom asociácie z Komárna Kybernautom, ktorí sa to medzi časom dozvedel od ďalšieho nášho člena M. Karlíka z Trnavy. Našli sme to celkom rýchlo aj pomocou toho, že sme si všimli hlúčik ľudí prechádzajúcich cez pšeničné pole. Piktogram pozostáva z niekoľkých kruhov rôznych veľkostí. Nakoľko pán Karlík už tam bol pred nami my sme už nemerali ani radioaktivitu ani bio-energiu a sústredili sme sa na odber vzoriek obilia a presné zmeranie tvaru a veľkosti piktogramu ako aj zameranie miesta a orientácie v teréne.

 Celkom 5 kruhov ktoré vznikli v noci z 9 na 10 Júla 2009, prvý o priemere 9,2 metra v ktorom sa nachádza menší 2,3 metrový. V blízkosti sa nachádza aj najmenší kruh o priemere 2,1 metra. Ďalší kruh o priemere 10 metrov čiastočne zasahuje do prvého, teda prekrývajú sa, rovnako ako zasahuje do prstencu okolo nasledujúceho kruhu o priemere 20 metrov s prstencom o priemere 26 metrov. Kúsok bokom je ešte kruh s priemerom 11 metrov, pričom prstenec okolo najväčšieho opisuje len 3 štvrtiny a ústi do toho 11 metrového. Predstavu o tvare a veľkosti si môžete urobiť na priloženom nákrese.

Ako zvláštnosť oproti iným obrazcom je prekrývanie sa troch kruhov, ďalej najmä v tom 11 metrovom bol stred ukladania obilia mimo geometrický stred kruhu a to o 1,5 metra !!!

Radiácia nebola nameraná ani zvýšená ani znížená, rovnako ani magnetické pole nevykazovalo žiadne anomálie. Naproti tomu bio-energia podľa merania virguľou pánom Karlíkom bola viac ako dvojnásobná oproti normálu. Tu spomeniem, že psík ktorý sa zjavne nebál ľudí sa snažil dostať z kruhu von, až sa triasol od strachu. Neboli nájdené stopy po mechanických pomôckach ale k pravosti budeme viac vedieť povedať po preskúmaní odobratých vzoriek obilia.

Panej, ktorá nám kruhy oznámila týmto vyslovujeme vďaku a poštou jej pošleme malý prezent, prívesok na klúče s logom Asociácie UFO Bádateľov.

WUMa.

Nasledujú fotografie.

klikni pre vecsie zobrazenie

 

klikni pre vecsie zobrazenie

 

klikni pre vecsie zobrazenie

 


This page is copyright (c) 1996-2009
www.aufob.org