Asociácia UFO Bádateľov
 

You don't have java! Why don't you get: Microsoft Explorer

 

Vážení priatelia

Po vynútenej odmlke zatiaľ aspoň stará verzia lebo provider vraj zálohuje len dva týždne a my sme boli vypnutí dlhšie ... na čo nás nikto neupozornil.

Vítam Vás na našej stránke. Verím, že aj na novej adrese Vám poskytne táto stránka veľa užitočných informácii a budete sa radi vracať. Tieto stránky vznikli nielen za účelom propagácie našich aktivít. Sú tu prezentované rôzne informácie o kluboch, ich aktivitách, aktuálne správy z domova i zo sveta ako i rôzne návody, inzeráty a podobne. Viac ako v minulosti sa budeme zameriavať na voľnú energiu. Obsah tejto www stránky je chránený zákonom o ochrane autorských práv. Akékoľvek šírenie obsahu stránky, alebo ktorejkoľvek jej časti je možné jedine s písomným súhlasom Asociácie UFO Bádateľov. Porušenie autorského práva je predmetom občianskoprávnej alebo trestno-právnej zodpovednosti. Torzo pôvodných stránok najdete na www.aufob.szm.sk

Pocitadlo.sk
Od 05.04.2006

Pocitadlo.sk
Od 07.01.1997

Prajeme Vám veľa úspechov, UFO zážitkov a optimizmu.


This page is copyright (c) 1996 - 2021
www.aufob.org