Ako rozoznať pravé kruhy v obilí ?

Mnoho úsilia vynaložia bádatelia po celom svete i u nás ako rozpoznať skutočné kruhy od falšovaných. A je na zamyslenie koľko i celkom inteligentných ľudí venuje svoj volný čas a um na vytvorenie dôkazu o falošnosti kruhov v obilí. Pri čom si vôbec neuvedomujú, že dôkaz o falošnosti jednej bankovky nedokazuje falošnosť ostatných. Že pritom spochybňujú aj nejakého miestneho prútikára je len dôkazom ako malo vedia o týchto javoch. To že prútikárova reakcia na hrane medzi kruhom a okolitým obilím nehovorí nič o pravosti alebo nepravosti ale len o schopnosti prútikára zaregistrovať zmenu v prostredí. Nasledujúce riadky venujem viac práve tým budúcim falšovateľom ako ostatným bádateľom aby si uvedomili márnosť ich konania a nesťažovali i tak ťažkú prácu solídnych bádateľov. Pravé fenomény C.C. /z angličtiny/ sa totiž odlišujú v mnohých fyzikálnych a fyzikálno-chemickými anomáliami. Je jasné, že k rozhodnutiu či je kruh pravý alebo nie sú nutné objektívne merania a nie napríklad pocity prútikára. Tieto anomálie sú väčšinou merateľné len prvých pár dní /max. týždeň až 10 dní/ od vzniku obrazca.

Medzi charakteristické anomálie patria :

Naopak medzi charakteristické znaky falzifikátov patria :

 

Na záver najcharakteristickejšie je pre pravé kruhy ohnutie a nie polámanie pri zemi. Pozri obrazok. A to nemožno nijako zfalšovať !!!

Takto nieje možné ohnúť suché klasy obilia

len takto ho môžete zlomiť ...

iba takto zlomiť

Spracované podľa našich skúseností a materiálov a materiálov projektu Záře.

WUMa.

 

Náštevníkov tejto strany prosíme, ak viete o nejakom výskyte fenoménu C.C. pošlite e-mail nech sa dozvieme všetci o všetkom.


This page is copyright (c) 1998-2009
WUMa-Soft Bratislava